Privacy Statement

Root3 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via [email protected] of +31 85 400 30 30.

Deze privacyverklaring vervangt elke oudere versie hiervan. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Laatste update: 1 mei 2021.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Root3 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de relatie die wij met je hebben, verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Organisatienaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Functietitel
 • Bankrekeningnummer
 • Curriculum vitae (CV)
 • Motivatiebrief
 • Opleidingsgegevens
 • Resultaten van assessments
 • Contactgeschiedenis
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Opt-in voor de e-mailnieuwsbrief
 • Open- en klikgedrag in deze nieuwsbrief
 • IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Root3 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en correspondentie
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten op je af te stemmen.
 • Root3 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en arbeidsvoorwaarden.

Leadinfo

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Root3 neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Root3) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Root3 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren, naast de wettelijke bewaartermijnen, de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens

 • Naar aanleiding van een storingsmelding of klacht:
  • Bewaartermijn: maximaal 3 jaar na melden storing of klacht.
  • Reden: Algemene analyse van verstoringen op uw locatie, eventuele navraag over geleverde service.
 • Contactformulieren voor offerte, informatie:
  • Bewaartermijn: 1 jaar na aanvraag.
  • Reden: Algemene analyse, eventuele navraag over de reden van de aanvraag.
 • Sollicitatie:
  • Bewaartermijn: maximaal 1 jaar na afloop sollicitatieprocedure, indien kandidaat hiervoor toestemming geeft, anders maximaal 4 weken na einde procedure.
  • Reden: Mogelijkheid om kandidaat alsnog te benaderen voor een nieuwe vacature.

Delen van persoonsgegevens met derden

Root3 verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Root3 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Root3 gebruikt alleen analytische en functionele cookies. Deze analytische cookies maken geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Wilt je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, bij gerede twijfel nemen wij contact met je op om te verifiëren dat je en niet iemand anders op je naam dit verzoek heeft ingediend. Root3 zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Root3 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Root3 neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected] of telefonisch via +31 85 400 30 30.