Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden die op alle overeenkomsten van Root3 van toepassing zijn.

De algemene voorwaarden van Root3 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam-Nederland onder nummer 58466347.

Algemene voorwaarden